3η Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας στην Κύπρο

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ»
7 ΜΑΙΟΥ 2019, 09:00- 15:30

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

7 ΜΑΙΟΥ 2019

09:00 – 09:15 Προσέλευση Συμμετεχόντων

09:15 – 09:30 Καλωσόρισμα παρευρισκόμενων

09:30 – 10:30 Συζήτηση για θέματα που αφορούν τη γενικότερη διαχείριση του έργου – Επικεφαλής Εταίρος

10:30 – 11:00 Διάλειμμα

11:00 – 11:30 Οικονομική Διαχείριση του έργου

11:30 – 12:00 ΠΕ 2: Δημοσιότητα και πληροφόρηση – Χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των ενεργειών

12:30 – 12:45 ΠΕ4 : Εξελίξεις για τις Πιλοτικές Παρεμβάσεις με βάση την κοινή μεθοδολογία – Επικεφαλής Εταίρος

12:45 -13:00 ΠΕ4 : Πιλοτικές Παρεμβάσεις με βάση την κοινή μεθοδολογία – Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

13:00 – 14:00 Γεύμα

14:00 – 15:30 ΠΕ3 – Παρουσίαση από το Γενικό Συντονιστή του ΠΕ – ΕΦΑ Λέσβου/ Οδηγίες προς τους εταίρους για την υλοποίηση των παραδοτέων.

 

Related Posts

Leave a Reply