Εναρκτήρια συνάντηση έργου

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2018 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ”Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ”

Γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία και καθιέρωση ελκυστικού και, εκτός αιχμής, βιώσιμου τουριστικού προϊόντος μέσω της προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης και προώθησης της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου η δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα συντείνει και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στηριζόμενη στους πλούσιους τοπικούς πόρους.

Leave a Reply