Αρχαιολογικός χώρος Ιδάλιον

Ο κύριος Δικαιούχος Τμήμα Αρχαιοτήτων υλοποίησε παρέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται στην επικράτεια του Δήμου Ιδαλίου, στην επαρχία Λευκωσίας. Ο χώρος αποτελεί έναν από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα στην Κύπρο, το βασίλειο του αρχαίου Ιδαλίου. Η μεγάλη παρέμβαση αφορά στην εφαρμογή μελέτης, η οποία εκπονήθηκε το 2012 για προστασία και ανάδειξη της μεγαλύτερης ανεσκαμμένης θέσης εντός του αρχαιολογικού χώρου του Ιδαλίου, με την κατασκευή στεγάστρων, πεζογεφυρών, τοποθέτηση πινακίδων και φωτισμού. Συγκεκριμένα οι εργασίες που υλοποιήθηκαν είναι:

 

  • Περίφραξη του απαλλοτριωμένου χώρου της αρχαίας διοικητικής ακρόπολης του Ιδαλίου, εντός της οποίας υπάρχουν πολλές ανεσκαμμένες θέσεις, ώστε να πάρει τη μορφή ενός ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου
  • Κατασκευή δύο στεγάστρων, τα οποία κάλυψαν ευαίσθητους χώρους του επιβλητικού αρχαίου συμπλέγματος κτιρίων που ανασκάφηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το οποίο λειτουργούσε ως το ανάκτορο της περιφέρειας του Ιδαλίου
  • Σχεδιασμός και κατασκευή κατευθυντήριων και πληροφοριακών πινακίδων που τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία στην αρχαία ακρόπολη, ώστε να προσφέρουν στον επισκέπτη τις απαραίτητες πληροφορίες που τον βοηθούν να περιηγείται στο χώρο και να αντιλαμβάνεται την ιστορική διάσταση των αρχαιολογικών καταλοίπων που βλέπει.
  • Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής, την οποία οι επισκέπτες μπορούν να κατεβάζουν στις έξυπνες συσκευές τους (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κλπ) και η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός του χώρου με πληροφοριακό και εποπτικό υλικό.

Προϋπολογισμός: €465.568,60