Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου

Το Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου εγκαινιάστηκε το 2008

Με σπάνια ευρήματα της περιοχής κατατάσσεται σε ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου.

Αρχαίο Θέατρο της Ηφαιστίας

Η Ηφαιστία αποτελεί μία από τις δύο αρχαίες πόλεις της ακριτικής Λήμνου.

Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νησιού, καταλαμβάνοντας όλη τη χερσόνησο της Παλαιόπολης.

Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης

Ελκυστικοί Προορισμοί

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και καθιέρωση ελκυστικού τουριστικού προϊόντος.

Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας αποφάσισαν να συνεργαστούν με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων προς τόνωση του διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος.

Νέα - Εκδηλώσεις

Νέα/Εκδηλώσεις
Επικοινωνία

    «Η δημιουργία της ιστοσελίδας Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.»